Chùm Haiku của Nguyễn Văn Đốc- Quảng Ngãi

1- Tết về cây nêu đình làng treo hồn quê . . 2- Phút đất trời chuyển giao      hổ gầm rung vách núi      ra oai nhiệm kỳ. .... Read more »

Bến mùa xuân- Chùm 04 thơ đôi Haiku- Lục bát dự thi của nhiều tác giả

Chùm 04 thơ đôi Haiku- Lục bát dự thi của các tác giả: Nguyễn Hùng, Hoàng Văn Thạnh, Hoàng Ngãi, Nguyễn Mạnh Trí, Nguyễn Văn Đốc   Nguyễn Hùng (Hải Phòng) BẾN... Read more »