Cõi thơ Nhật Chiêu

Thơ tính Văn chương nói chung và thơ ca nói riêng của phương Tây có thể coi là đi ra từ hai bộ sử thi Iliad và Odyssey, những tác phẩm lâu... Read more »

Cát Bà- Chùm 08 thơ đôi Haiku- Lục bát dự thi của nhiều tác giả

Chùm 08 thơ đôi Haiku- Lục bát dự thi của các tác giả: Lê Việt Hùng, Nguyễn Tâm Thanh, Trần Thị Thủy, Phạm Thế Chất, Nguyễn Lương Sơn   Lê Việt Hùng... Read more »

Chùm Haiku của Nguyễn Trọng Lĩnh- Nghệ An

1- Cành đào hé nụ phớt đỏ má hông thanh xuân em vừa chín . 2- Em quàng chiếc khăn vàng mai bay nắng mới hội xuân . 3- Lá dong xanh... Read more »