Đất Cảng mùa đông- Chùm 12 thơ đôi Haiku- Lục bát dự thi của nhiều tác giả

Chùm 12 thơ đôi Haiku- Lục bát dự thi của các tác giả: Hoàng Ngãi, Nguyễn Văn Đốc, Lê Sơn, Nguyễn Duy Vinh, Nguyễn Trọng Lĩnh   Hoàng Ngãi (Hải Phòng) ĐẤT... Read more »