Đất Cảng quê hương- Chùm 10 thơ đôi Haiku- Lục bát dự thi của nhiều tác giả

Chùm 10 thơ đôi Haiku- Lục bát dự thi của các tác giả: Nguyễn Hoàng Huấn, Lê Tuyết Lan, Hồ Ngọc Thảo, Nguyễn Thị Hồng Tươi, Hoàng Văn Thạnh   Nguyễn Hoàng... Read more »