Chùm Haiku của Lại Duy Bến- Hà Nội

1 Thời gian tạt qua áo lỏng xuân đã xa 2 Đêm yên tĩnh đất trở mình mùa sang 3 Tiếng loa trẻ giật mình người già thức 4 Người đi còn... Read more »

Năm mới bình an- Chùm 03 thơ đôi Haiku- Lục bát dự thi của nhiều tác giả

Chùm 03 thơ đôi Haiku- Lục bát dự thi của các tác giả: Phạm Thị Tuấn Anh, Lê Sơn, Lê Việt Hùng, Nguyễn Thị Hồng Tươi, Trịnh Văn Thao   Phạm Thị... Read more »