Bến đợi thuyền- Chùm 14 thơ đôi Haiku- Lục bát dự thi của nhiều tác giả

Chùm 14 thơ đôi Haiku- Lục bát dự thi của các tác giả: Nguyễn Huy Hồng, Phạm Thị Mỹ Liên, Hoàng Văn Thạnh, Thúy Vinh, Hoa Cúc Vàng   Nguyễn Huy Hồng... Read more »