Chùm Haiku của Nguyễn Văn Đốc- Quảng Ngãi

1- Tết về

cây nêu đình làng
treo hồn quê .
.
2- Phút đất trời chuyển giao
     hổ gầm rung vách núi
     ra oai nhiệm kỳ.
.
3- Xuân Nhâm Dần
     ông hổ vồ
     covid nát thân .
.
 4- Đào mai xuống phố
      ông đồ trẻ măng
      thả hồn múa chữ .
.
   5- Lả lướt du Xuân
        nhấp nhô sóng dậy
        Xuân thì.
.
    6- Tóc nhung
          gối mộng
         giấc Xuân nồng.
.
    7- Xuân về trong đại dịch
         khao khát
        nụ hôn gần.
.
    8- Mưa Xuân lất phất
         thiếu nữ theo mẹ
         che ô về chùa.
.
      9- Xa quê
           đêm Xuân dài
          lê thê .
.
    10- Vui Xuân thanh bình
           nhớ tết xưa
         đại bác xé màn đêm .
NVĐ

Bài viết khác

Tác giả: Haiku Việt