Chùm Haiku của Hồ Bê- Mỹ

1. Tên rau đắng lại ngọt lòng đừng vội nhìn   2. Chăn chiếu vô thường ngọc quý đồ trang điểm trong một thoảng chốc phù du   3. Cảm giác ngọt... Read more »

Tin buồn- Vĩnh biệt Haijin Đỗ Thị Tuyết Loan

Ban Chủ nhiệm CLB Hai ku Việt Hà Nội, vô cùng thương tiếc báo là bà Đỗ Thị Tuyết Loan, sinh năm 1943, một thành viên vô cùng nhiệt huyết của CLB... Read more »