Chùm thơ haiku Nắng của Nguyễn Thị Phương Anh

1. Nắng sóng trắng bãi cát lặng thinh. 2 Nắng đỏ cát khô hoa xương rồng. 3 Cửa hang nắng rọi soi triệu năm. 4 Nắng cháy cơn mưa ve sầu núp... Read more »

Chùm 112 dự thi thơ Haiku Việt- Hà Nội năm 2021 của tác giả mang mã số LVS112

1. Nhân loại đang bơi biển dịch biến thể nghĩa đồng bào lung linh.   2. Giọt khuya ngấn đầu ngọn bút động hồn hoa.   3. Vu lan bé mồ côi... Read more »