Chùm Haiku của Cao Lê Hồng Rạng

1.Trời mưa ốc mở cửa chào nhau2.dòng sông tuổi thơ tôi không trôi 3.cánh bướm từ lá thư cũ rơi vào mắt mẹ 4.xuồng câu trăng khuyết trôi trên sông 5.tinh tú... Read more »