Chùm Haiku- Lục bát tháng bảy của Hồ Thảo Ngọc- Phú Yên

1.Tháng bảy nghĩa trang nóng như rang một cơn mưa   Hương trầm nghi ngút ban trưa Thương bao ngôi mộ nắng mưa tháng ngày…   2.Các anh chị yên nghỉ nghĩa... Read more »