Chùm Haiku của Si Tâm- Nguyễn Xuân Hưng

1. Gieo hạt vô ưu đợi chờ mùa đắc quả 2. Vỏ ốc rỗng không chứa đầy tiếng sóng 3. Bình gốm xưa hoa văn giỗ tổ 4. Trên khuôn mặt Mẹ... Read more »