Chùm Haiku của Lại Duy Bến- Hà Nội

1 Từng mảnh thời gian mọc lên số phận nắng mưa không tàn   2 Bước chân đuối dần đi tìm công lý tự mình phân thân   3 Tôi lạc vào... Read more »