Chùm Haiku của Si Tâm- Nguyễn Xuân Hưng

1. Gieo hạt vô ưu
đợi chờ
mùa đắc quả

2. Vỏ ốc
rỗng không

chứa đầy tiếng sóng

3. Bình gốm xưa
hoa văn

giỗ tổ

4. Trên khuôn mặt Mẹ
cánh đồng chân chim

hằn sâu nhan sắc

5. Tôm
co mình lại

để búng nhảy xa hơn

6. Tiếng ve
thấm vào lá

biếc xanh

7. Đăm chiêu
vớt trăng

trong nước

ST

Bài viết khác

Tác giả: Haiku Việt