Chùm thơ haiku Nắng của Nguyễn Thị Phương Anh

1.
Nắng
sóng trắng
bãi cát lặng thinh.
2
Nắng đỏ
cát khô
hoa xương rồng.
3
Cửa hang
nắng rọi
soi triệu năm.
4
Nắng cháy cơn mưa
ve sầu núp bóng
đường xa
5
Nắng gọi mây
mây gọi gió
cánh đồng xôn xao.
NTPA

Bài viết khác

Tác giả: Haiku Việt