Thư pháp Haiga về Covid-19

Thơ haiku : Ban’ya Natsuishi    Dịch thơ : Đinh Nhật Hạnh  Trân trọng giới thiệu tác phẩm Haiga về Covid-19 của Chủ tịch WHA Ban’ya Natsuishi vừa gửi tặng CLB Haikư Việt. “C’est pour nous,un grand honneur, cher Maitre. ... Read more »