Bàn tay đính đầy trăng- Mai Văn Phấn

(Đọc tập thơ “Giấc mơ của bàn tay” của Đinh Trần Phương, NXB Văn học, 2021) Con nhện bỏ đi con bướm cứ ngủ mãi tay em đính đầy trăng Đinh Trần... Read more »