Chùm 104 dự thi thơ Haiku Việt- Hà Nội năm 2021 của tác giả mang mã số NTĐ104

1. Mưa rơi chiều tí tách lách cách hạt cải chen nhau điểm mười con đó.   2. Dung dăng dung dẻ con vẽ bức tranh ngôi nhà mình xanh đỏ.  ... Read more »

Chùm 103 dự thi thơ Haiku Việt- Hà Nội năm 2021 của tác giả mang mã số NBK103

1. Én lượn những nốt thăng trầm trong lời ru của mẹ   2. Thôn quê mùi lúa mới đón chào người trở lại   3. Vầng trăng khuyết cái nhoẻn miệng... Read more »

Chùm 102 dự thi thơ Haiku Việt- Hà Nội năm 2021 của tác giả mang mã số TTT102

1. Giao mùa trời đất rợp hoa mưa vẫn phủ nhạt nhoà tháng năm   2. Quả dưa vàng vị thanh ngọt mát giải cơn khô khát.   3. Tình chúng mình... Read more »