Chùm 105 dự thi thơ Haiku Việt- Hà Nội năm 2021 của tác giả mang mã số TTP105

1. Thét vào đời oe oe phúc khổ một sinh linh ra ràng gieo sự sống vào đời 2. Sống trưởng thành trần ai vượt khó học đỗ đạt thành danh Lộc... Read more »