Chùm Haiku của Nguyễn Văn Lanh- Quảng Nam

1-  Sông quê ngụp lặn nắng hè mùa mưu sinh   2-  Trăng sáng gối đầu lên rơm rạ say hương   3-  Đêm hàng dương và biển thì thầm yêu  ... Read more »