Thư pháp Haiga về Covid-19

Thơ haiku : Ban’ya Natsuishi 

  Dch thơ : Đinh Nhật Hạnh

 Trân trọng giới thiệu tác phẩm Haiga về Covid-19 của Chủ tịch WHA Ban’ya Natsuishi

vừa gửi tặng CLB Haikư Việt.

“C’est pour nous,un grand honneur, cher Maitre. 

Toujours en avant pour la cause mondiale.”
  – Thưa đây là một vinh dự lớn cho chúng tôi luôn đi trước vì một Thế giới hòa bình.

Bài viết khác

Tác giả: Haiku Việt