Vĩnh biệt Haijin Nguyễn Ngọc Căn

Haijin Nguyễn Ngọc Căn, sinh Ngày 27 tháng 05 năm 1943 (tức ngày 24 tháng 04 năm Quý Mùi) tại quê hương làng Nành xưa mang tên thôn Phù Ninh, Đông Ngàn,... Read more »