Thơ Haikư Việt tự dịch sang tiếng Anh- Pháp của Nghiêm Xuân Đức

1. Tết qua Cành đào vứt bên đường Nhú một nụ hoa . Têt  Holiday has passed On a branch of peach tree, thrown away                                    by the road-side Begins to appear... Read more »

Chùm 037 thơ Haiku 2023 dự thi của nhiều tác giả

Chùm 037 thơ Haiku dự thi của các tác giả có mã số: MS094, MS095, MS096, MS037, MS039 . MS094 Dã tràng xây cứ xây sóng biển cứ phá bàn cãi mãi... Read more »