Chùm Haiku của Haijin Nguyễn Lâm Cẩn

1. Tích tắc giây phút này Thời gian từ năm trước Mở đời bằng hai tay 2. Thác đổ Nước mắt trôi Phù sa là mồ hôi 3 Đỉnh núi Thông ngàn... Read more »