Chùm Haiku viếng bạn thơ

HAIKƯ VIẾNG BẠN THƠ Lê Văn Truyền Câu Lạc Bộ Haikư Việt – Hà Nội  . Kính viếng haijin Nguyễn Ngọc Căn  Bác rời cõi tạm về chốn Vĩnh Hằng múa bút... Read more »