Cái tên để định tính- Lâm Long Hồ

“Lạc vào hư vô nghe như Kiều khóc bên mồ Nguyễn Du” (Lương Thị Đậm) Không gian nghệ thuật ở đây là “hư vô” là cõi hư không, hoàn toàn không có... Read more »