Chùm Haiku của Lê Đức Thành- Thừa Thiên, Huế

1- Mùa trăng Thôn Vỹ nhớ người xưa   2-  Hoàng hôn buông Tam Giang sóng vỗ đợi thuyền về   3-  Bến Văn Lâu chiều thương nhớ Ông Ngự ra câu... Read more »