Chùm Haiku của Nguyễn Xuân Hưng- Si Tâm

1. Cô đơn  say ngắm đóa vô thường 2. Cánh sen rơi như chiếc hài cô Tấm  lạc vào miền cổ tích 3. Tịnh tâm sen nở  ngát hương đầm 4. Say... Read more »