Chùm Haiku của Nguyễn Xuân Hưng- Si Tâm

1.
Cô đơn 
say ngắm
đóa vô thường
2.
Cánh sen rơi
như chiếc hài cô Tấm 
lạc vào miền cổ tích
3.
Tịnh tâm
sen nở 
ngát hương đầm
4.
Say hương sen
Hằng Nga thiêm thiếp
dáng kiều thơm
5.
Vượt bùn đen
búp sen trắng
đánh thức mặt hồ
ST

Bài viết khác

Tác giả: Haiku Việt