Phố trong làng- Chùm Haiku của Vũ Tam Huề

1. Phố trong làng      lang thang     tìm kỷ niệm   2. Bê tông khắp làng      đâu nhà gỗ xoan     mái ngói   3. Về... Read more »