Thông báo công việc cuối năm

Hội Hữu nghị Việt Nam- Nhật Bản TP Hà Nội CLB Thơ Haikư Việt                                     ... Read more »

Chùm Haiku của Nguyễn Văn Đốc- Quảng Ngãi

1- Tháp cổ Champa vũ nữ Ap xa ra trêu ngươi muôn thuở   2-  Vườn Tao Đàn đọng trong nỗi nhớ giọng ngâm xưa   3-  Thánh đường mùa Covid bầy... Read more »

Chùm Haiku của Đỗ Thượng Thế- Đà Nẵng

1. Chùa Cầu Bóng nước chao Ửng hoa anh đào.   2. Phố xưa Lanh canh guốc mộc Tan vào cơn mưa.   3. Dân Dã quán Rộn ràng thập phương Bát... Read more »