Chùm thơ Haiku của Chikubon- Nhật Bản

alt

alt

CHIKUBON (1960- )

Hội viên WHA


1-Overtime work / warm -hearted dinner / with spring cabbage

Lao động ngoài giờ / mời bữa đêm thân mật/ đãi bắp cải đầu xuân

2-Mumbai full of good luck / at sunset / hawks whirling in the sky

Mumbai tràn hạnh phúc / hoàng hôn vừa buông xuống / diều hâu liệng kín trời

3-Fire burning off a field / painting a black face / on the Deccan plateau

Lửa thiêu trụi cánh đồng / ám đen khuôn mặt người / trên cao nguyên Deccan

4-Short spring dream / on the night bus of my past / toward home

Giấc mộng xuân ngắn ngủi / trên xe buýt về nhà / một đêm thời xưa xa

5-Even passers-by/want to be coquettish / under the cherry blossoms illuminated

Ngay cả khách qua đường / vẫn cứ thích làm dáng / dưới ánh hoa anh đào

6-On a muddy road / I’m chasing a cow / treading on the sun

Trên con lộ bùn lầy / đuổi theo con bò cái / tôi chạy dưới nắng thiêu

*****

Ngõ bằng lăng

Hà Nội 2017

Đinh Nhật Hạnh

Sưu tầm,dịch thơ và giới thiệu

Trích WHA Reviews (số 12,13/2015-2016)

Bài viết khác

Tác giả: Haiku Việt