Cảm xúc Haiku: dị biệt và hòa đồng- Vũ Tam Huề

Có hai đoản khúc Haiku Việt mà tôi rất tâm đắc, đã lưu lại trong hồn thơ tôi một cảm xúc thật sâu sắc về sự dị biệt và hòa đồng trong thế giới thiên nhiên cũng như cộng đồng xã hội chúng ta :
 
1. Se sẻ chiếm tầng thấp
    sơn ca 
    đành bay cao
             ( Đinh Nhật Hạnh )
 
2. Bầu trời bao la
    vịt và thiên nga
    cùng sải cánh
              ( Phương Trung )
 
Hai tác giả như không hẹn trước mà cùng ghi lại những cảm xúc Haiku qua một cảnh thiên nhiên rất đỗi gần gũi của con người. Hai đoản khúc phản ánh hai góc nhìn dị biệt ở hai khoảng trời riêng, nhưng lại rất hòa đồng vì cả hai cùng tồn tại trong thế giới hữu hình này. Ngẫm ra càng thấy sâu sắc trong tự nhiên cũng như ở xã hội, hai hiện tượng cũng như cảm xúc dị biệt và hòa đồng luôn tồn tại, luôn là hai mặt của một thực thể thống nhất, không thể thiếu một mặt nào. Dị biệt trong hòa đồng và hòa đông nhưng vẫn dị biệt.
VTH

Bài viết khác

Tác giả: Haiku Việt