Thông báo của Ban Tổ chức “Toạ đàm thơ Haikư Việt lần thứ III năm 2022”

V/v Hoãn thời gian tổ chức Kính gửi: Các Hội viên CLB Haiku Việt Hà Nội và các nhà thơ Haiku bạn! Như đã thông báo của BTC, cuộc Toạ đàm thơ... Read more »