Thông báo của Ban Tổ chức “Toạ đàm thơ Haikư Việt lần thứ III năm 2022”

V/v Hoãn thời gian tổ chức

Kính gửi: Các Hội viên CLB Haiku Việt Hà Nội và các nhà thơ Haiku bạn!

Như đã thông báo của BTC, cuộc Toạ đàm thơ Haiku Việt lần thứ III dự định tổ chức vào ngày 26/11/2022, công việc chuẩn bị vẫn đang tiến hành bình thường. Tuy nhiên sau khi họp BTC nhận thấy do hệ quả của Dịch Covid, một số nội dung chưa đầy đủ, các bài phát biểu cần có thời gian để bổ sung thêm một số bài có tính khoa học; việc chuẩn bị cơ sở vật chất còn chưa chu đáo. Do vậy BTC Tọa đàm xin quyết định tạm hoãn ngày mở Tọa đàm sang tháng đầu mùa Xuân 2023. Ngày, tháng cụ thể sẽ được thông báo sau.
BTC xin thông báo và mong các Hội viên và các nhà thơ Haiku tiếp tục gửi bài tham gia Kỷ yếu  cho BTC càng sớm càng tốt.
Xin chân thành cảm ơn.

Hà Nội ngày 12/11/2022
TM Ban Tổ chức
Chủ nhiệm CLB Haiku Việt- Hà Nội

Nhà thơ Đinh Nhật Hạnh

Bài viết khác

Tác giả: Haiku Việt