Chùm Haiku của Lâu Văn Mua- Thanh Hóa

1 Trốn tìm Lũ chim vội vàng Kéo thu sang 2 Mắt quầng Bâng khuâng buồn Chiếc lưng thon 3 Thổn thức Xốn xang trong lồng ngực Thôi thúc được yêu 4... Read more »