Mẹ và Biển- Chùm 112 thơ đôi Haiku- Lục bát dự thi của nhiều tác giả

Chùm 112 thơ đôi Haiku- Lục bát của các tác giả: Trần Thị Ánh Thu, Duệ Anh, Nguyễn Thị Hằng, Trần Chiến, Nguyễn Thị Hồng Đào . Trần Thị Ánh Thu (Khánh... Read more »

Bến quê hương- Chùm 111 thơ đôi Haiku- Lục bát dự thi của nhiều tác giả

Chùm 111 thơ đôi Haiku- Lục bát của các tác giả: Nguyễn Thị Hằng, Lê Chỉnh, Phan Phượng Uyên, Ngô Đức Quang, Nguyễn Văn Công . Nguyễn Thị Hằng (Hải Phòng) BẾN... Read more »

An Hải- Chùm 110 thơ đôi Haiku- Lục bát dự thi của nhiều tác giả

Chùm 110 thơ đôi Haiku- Lục bát của các tác giả: Duệ Anh, Nguyễn Hùng, Mộng Hòa, Lê Gia Hoài, Nguyễn Thị Ngọc Vân . Duệ Anh (Hà Nội) AN HẢI Anh... Read more »

Thành Nam- Chùm 109 thơ đôi Haiku- Lục bát dự thi của nhiều tác giả

Chùm 109 thơ đôi Haiku- Lục bát của các tác giả: Nguyễn Thị Hằng, Lục Đình Thìn, Lương Thị Đậm, Ngô Đức Quang, Nguyễn Thị Hồng Đào . Nguyễn Thị Hằng (Hải... Read more »

Đất Cảng quê tôi- Chùm 108 thơ đôi Haiku- Lục bát dự thi của nhiều tác giả

Chùm 108 thơ đôi Haiku- Lục bát của các tác giả: Lê Chức, Phan Phượng Uyên, Đoàn Minh Triết, Trần Thị Ánh Thu, Lê Chỉnh . Lê Chức (Hải Phòng) ĐÂT CẢNG... Read more »

Cát Hải- Chùm 107 thơ đôi Haiku- Lục bát dự thi của nhiều tác giả

Chùm 107 thơ đôi Haiku- Lục bát của các tác giả: Duệ Anh, Phạm Thị Tuấn Anh, Lê Gia Hoài, Mộng Hòa, Trần Chiến . Duệ Anh (Hà Nội) CÁT HẢI Mặt... Read more »

Làng hoa Hải Phòng- Chùm 106 thơ đôi Haiku- Lục bát dự thi của nhiều tác giả

Chùm 106 thơ đôi Haiku- Lục bát của các tác giả: Nguyễn Thị Hằng, Lục Đình Thìn, Nguyễn Thị Hồng Đào, Nguyễn Văn Công, Lương Thị Đậm . Nguyễn Thị Hằng (Hải... Read more »

Bất tử Gạc Ma- Chùm 105 thơ đôi Haiku- Lục bát dự thi của nhiều tác giả

Chùm 105 thơ đôi Haiku- Lục bát của các tác giả: Phạm Thị Tuấn Anh, Trần Hoàng Phúc, Phan Phượng Uyên, Đoàn Minh Triết, Nguyễn Thị Ngọc Vân . Phạm Thị Tuấn... Read more »

Đất cảng mến yêu- Chùm 104 thơ đôi Haiku- Lục bát dự thi của nhiều tác giả

Chùm 104 thơ đôi Haiku- Lục bát của các tác giả: Lê Chức, Trần Thị Ánh Thu, Lê Chỉnh, Mân Thùy Trang, Nguyễn Xuân Hưng . Lê Chức (Hải Phòng) ĐẤT CẢNG... Read more »

Cầu Bính- Chùm 103 thơ đôi Haiku- Lục bát dự thi của nhiều tác giả

Chùm 103 thơ đôi Haiku- Lục bát của các tác giả: Ngô Đức Quang, Lê Hồng Minh, Thúy Vinh, Nguyên Vi, Trần Song Tú . Ngô Đức Quang (Quảng Ngãi) CẦU BÍNH... Read more »