Chùm Haiku “Từ vườn quê lên phố” của tác giả Ngẫu Thư- Nguyễn Thanh Tùng

1. Trước khi về phố tôi ngồi thật yên nghe những dịu hiền. . 2. Đêm đêm đàn chuột trên mái gặm hai trái lựu này. . 3. Kìa chú chim sâu... Read more »