Chùm Haiku của Lương Sơn- TP Hồ Chí Minh

1 Núi trầm mặc hoa nở bừng  trong kẽ đá.   2 Phố núi sương giăng biệt ly  miền nhớ dã quỳ búp nắng thiên nhiên.   3 Em–Pleiku ! gùi áng... Read more »