Chùm thơ Haiku của Cao Lê Hồng Rạng- An Giang

1.Mưa thu chữ nảy mầm 2. Bút ngọ nguậy trong cặp mơ ngày đến trường 3. Trái bàng rụng nhớ dấu chân học trò 4. Trăng nửa mảnh chiếu vào khu cách... Read more »

Tình nghĩa đồng bào- Chùm Haiku của Lê Văn Truyền

1. Chăm sóc bé sơ sinh tình nguyện viên là mẹ dù chưa biết tình yêu   2. Chiến dịch Điện Biên xe thồ chở đạn giãn cách xã hội bộ đội... Read more »