Thông báo về cuộc thi sáng tác Thơ Haiku Việt- Hà Nội lần thứ 1- 2021

Cuộc thi sáng tác Thơ Haikư Việt lần  thứ I của CLB Haiku Việt- Hà Nội  với chủ đề “Việt Nam- Đất nước- Con người, tính đến 24h ngày 31/8/2021 đã có 880  bài thơ của... Read more »