Quê hương- Chùm Haiku của Haijin Vũ Tam Huề

1. Hoa dại
    dấu hương trong cỏ 
    ngọn gió lây thơm
 
2. Chuyến tàu ban mai 
    chở bao ước mơ 
    về miền xa thẳm
 
3. Bến đò sông quê  
    gọi giấc mơ về 
    thuyền viễn xứ
 
4. Trăng quầng
     khắc khoải 
     tiếng vạc tàn canh
 
5. Sơn ca
    trên cánh đồng hoa
    ban mai thánh thót
 
6. Ríu ran bầy sáo 
    rủ nhau sang sông 
    mùa hoa gạo đỏ
 
7. Chim chèo bẻo 
    lý lơi gọi nhau 
    đồng lúa chín
 
8. Tàn mùa hoa cải vàng 
    bay hoang 
    lũ bướm
 
9. Vườn trầu 
    chim chìa vôi hót  
    ngát hương cau
 
10. Tiếng con chim lợn
      bay ngang bầu trời 
      xé toạc màn đêm
 
Phương Trung – Vũ Tam Huề 

Bài viết khác

Tác giả: Haiku Việt