Ngổn ngang trăm nỗi- Chùm Haiku của Haijin Đinh Nhật Hạnh

1-Ơn trời! U100

Ngổn ngang trăm nỗi

Trăn trở đêm dài…

.

2-Đô Lương! Quê xưa

theo bóng mình

đeo đẳng

.

3-Nhà xưa mái rạ

trắng đêm bên lò tráng bánh

Bóng mẹ hiền còn in

.

4-Đêm Đô Lương

trăng nước

Sóng Ba ra thầm thì…

.

5-Sông quê thơ

lở cả đôi bờ

Đâu rồi bến xưa!!

.

6-Cảnh cũ nhà xưa

tìm đâu cuống rốn

Mẹ hong đĩa đèn

.

7-Kẻ trước ,người sau khuất núi

về quê như người lạ

Ngơ ngác chỉ mình ta …

.

8-Ơn gốc mận vườn xưa

Chi chít hầm trú ẩn

Che Mẹ già kháng chiến 9 năm dài

.

9-Ngày mai …Rối ren thế sự

cháu chắt mình

Nghĩ đến,cháy tâm can!

.

10-Đã đành …

Thời cua ,cua máy

Ai sống lột mãi trên đời!

.

11-Sét đánh ngang đầu

Bom đạn trời Tây

Lại chiến tranh ! Tránh đâu?

.

12-Trăng…

đâu còn Trăng !

Nơi xé giằng mưu quỷ

.

13-Kìa !

Chị Hằng bị trói

bên chú Cuội gọi cha

.

14-Bè lim,sào sậy

Biết vậy

Thôi đành!

.

15-Mình gối tay mình

trăn trở

Đêm não nề …qua

.

16-Canh gà xa eo óc

sương mịt mùng

Đêm tan

.

Hà Nội

Đêm cuối xuân Quý Mão -2023

Đinh Nhật Hạnh

Bài viết khác

Tác giả: Haiku Việt