Nét phượng- Chùm Haiku của Phan Vũ Khánh

alt

alt

1.Gốc phượng già

giữ gia phả

họ nhà ve.


2. Phượng gom góp lửa

cho ve thanh sắc

mùa vui.


3. Cà phê Phượng

nghe ve đặt vè

e thẹn nụ hôn.


4. Tán phượng ven hồ

chè chén vỉa hè

và những xác ve.


5. Phượng tím phượng hồng

bồng bềnh mây hạ

nét môi phương xa.


6. Phố khuya

hàng phượng vĩ

rầu rĩ ve ca.


7. Ngày giỗ Cha

tàn lửa phượng

khản giọng ve.


8. Thân phượng già đầu ngõ

tờ cáo phó

ai đó bỏ cuộc chơi.


9. Quả phượng khô rơi

vỡ phím dương cầm

ve sầu thu âm.

PVK

Bài viết khác

Tác giả: Haiku Việt