Mùa hạ- Chùm Haiku của Lý Viễn Giao

alt

alt

Tiếng hạ


Dưới vòm me

Một dàn ve

Lay chùm nắng


Tiếng chim cu

Gật gù

Xóm vắng


Sau trận mưa rào

Nước ngập bờ ao

Đêm đầy tiếng ếch


Gió thầm thì

Sáo vu vi

Diều treo mắt


Sao đầy trời

Giọt sương rơi

Dế mèn thôi hátSắc hạ


Mấy chùm phượng đỏ

Thắp suốt mùa hè

Rơi cùng tiếng ve


Cầu bẩy sắc

Cơn gió lắc

Trôi theo mưa


Lối bằng lăng

Nhuộm tím trăng

Em mùa trước


Dưới trời cao

Sáng cùng sao

Bầy đom đóm


Ven bờ hoa nắng

Dập dìu bướm trắng

Mùa xưa theo về.


LVG

Bài viết khác

Tác giả: Haiku Việt