Khúc đồng dao gửi tặng các bé yêu của Vũ Tam Huề

1.Quạ tô lông công

gặp cơn mưa giông

lại đen như quạ

 

2.Kiến đốt tai voi

co vòi voi chạy

lạy ông tôi chừa

 

3.Chim chích chim di

chớ ghẹo bồ nông

trụi lông có ngày

 

4.Châu chấu đá xe

xe đổ nghiêng ngả

chấu cười ngả nghiêng

 

5.Cáo rình chuồng gà

gặp phải bà già

cụp đuôi mà chạy

 

6.Bướm đậu cành cây

trông thấy con sâu

rung râu khinh khỉnh

 

7.Con trai lệch mồm

thờn bơn méo miệng

chê nhau suốt đời

 

8.Cáo đội lốt cọp

gặp chú thợ săn

sợ xanh mắt…mèo

 

9.Chuồn chuồn cánh mỏng

bay thấp bay cao

mưa rào hay nắng lửa ?

 

10.Mẹ gà con vịt

dắt nhau dạo chơi

con bơi mẹ nhìn

 

Phương Trung – Vũ Tam Huề

 

Bài viết khác

Tác giả: Haiku Việt