Covid-19- Chùm Haiku của Jean ANTONINI- Pháp (1946-)

1-  Putain de Covid / je n’ai même pas regardé / le forsythia

 –  Đồ đĩ rạc Covid !

Mình chưa kịp ngắm 

bông Hoa đầu mùa

 

2 – Se laver les mains / dans le miroir / un visage non contaminé

–  Rửa tay 

thấy trong gương một khuôn mặt 

chưa bị nhiễm siêu vi

 

3-  Écouter l’air / entrer -les poumons- ressortir / être vivant  

–  Hễ còn nghe được không khí 

   thở ra , thở vào lồng ngực mình

    là còn sống đấy!

 

4-  N’y a-t-il pas trop / de poèmes sur tous les écrans / avec ce virus ?

–  Liệu có nhiều quá chăng 

thi ca trên các màn hình

về con siêu vi rút !

 

5- Soyez prudents! / Un scarabée s’approche / sans masque 

 –  Xin hãy thận trọng !

Một con bọ hung đang lại gần 

– không đeo khẩu trang

 

6-  L’herbe est haute / sous les frondaisons des hêtres / l’histoire disparait –   

–  Cỏ mọc lút đầu  

    dưới rặng sồi gai 

     Lịch sử biến mất

    ———————-

           Hà Nội ngày 9-6-2021 

 (WHA Review No 17-2021)-Tr 68

Đinh Nhật Hạnh dịch và giới thiệu

Bài viết khác

Tác giả: Haiku Việt