“Cõi mạng” thời Corona- Chùm Haiku của Lê Văn Truyền

1.

Thế gian hai cõi âm dương

thời bốn chấm không

còn thêm cõi mạng

 

2.

Mùa dịch cõi mạng ồn ào

“netizen” nháo nhào

tìm vaccine “virus ảo”

 

3.

Lời nói gió bay

trên cõi mạng

lưu ngay trong máy chủ

 

4.

Cõi mạng nháo nhào

có loại khẩu trang nào

cho các “netizen”

 

5.

SARS-CoV vui mừng

có bạn đồng minh

virus cõi mạng

 

6.

Mạng xã hội nhiều con Giời

hãy xuống trần gian

cùng nhân dân chống dịch

 

7.

Chiến sĩ áo trắng chiến đấu ngày đêm

các anh hùng mạng

chống dịch trên bàn phím

LVT

*Cõi Mạng: Không gian mạng, không gian internet, không gian ảo (virtual space)

**Thời 4.0: Thời đại cách mạng công nghiệp lần thứ tư

***Netizen: Người tham gia mạng xã hội (từ ghép, Net: mạng internet và Citizen: công dân, gọi tắt: Công dân mạng)

 

Bài viết khác

Tác giả: Haiku Việt