Chùm Haiku “Hoang vu” của Vũ Tam Huề- TP Hồ Chí Minh

Lau trắng

dã quý vàng

nỗi nhớ đi hoang

 

Đồng hoa cải vàng

đàn bướm

lang thang

 

3.

Lau trắng một màu

chuồn chuồn

chở nắng về đâu ?

 

Dòng thu trôi

con đò neo bến

chờ trăng

 

Tháng bảy

ráng đỏ heo may

cánh chuồn báo bão

 

Bóng mây rươi

giọt mưa giọt nắng

tan vào trong nhau

 

Chiếc lá cuối cùng

màu mắt ai

phai sắc nắng

 

Giọt mưa thu

bản đàn xưa

chiều nay em hát

 

Nắng giao mùa

gọi về nỗi nhớ

không tên

 

Chạm vào heo may

hồn thơ tôi

bay theo gió

 

Phương Trung – Vũ Tam Huề

 

Bài viết khác

Tác giả: Haiku Việt