Chùm Haiku của Vũ Tam Huề- TP Hồ Chí Minh

1. Hà Nội mùa thu
    nắng Ba Đình
    vang vọng tiến quân ca
 
2. Sài Gòn thương 
    Hà Nội nhớ
    nhịp thở trong tôi
 
3. Hà Nội ngày về
    sương giăng phố cổ
    thoảng trầm hương
 
4. Sài Gòn hẻm nhỏ
    vẳng nghe đâu đó
    tiếng rao đêm
 
5. Điệu Chầu văn 
    một trời trăng nước
    Tây Hồ khói hương
 
6. Sài Gòn 
    hoài niệm dòng kinh
    nỗi niềm xa xứ
 
7. Hà Nội trà chanh
    Sài Gòn cà phê bệt
    chém gió vui đời
 
8. Sài Gòn 
    hạ trắng mưa hồng 
    người ơi có nhớ !
 
9. Hà Nội trong tôi
    băm sáu phố phường 
    vẹn nguyên hương sắc
 
10. Sài Gòn bát phố
     chợt như trong gió
     tiếng ai gọi mình…
 
Phương Trung – Vũ Tam Huề

Bài viết khác

Tác giả: Haiku Việt